Zajęcia ruchowe

W roku 2020 odbyło się 20 zajęć ruchowych. Cztery spotkania w okresie od 30.stycznia do 5.marca odbyły się w świetlicy PZN. Po przerwie spowodowanej wprowadzeniem obostrzeń zajęcia zostały wznowione, ale odbywały się wyłącznie na terenach zielonych miasta. W terminie od 21. maja do 3. grudnia zrealizowano szesnaście zajęć. Zawsze były przestrzegane wytyczne władz sanitarnych: małe grupy, dystans, dezynfekcja rąk i sprzętu przed i po zajęciach.

Poniższe zdjęcia pokazują aktywność ruchową seniorów.You may also like...