MOPS Wrocław otrzymał środki z PFRON

Zachęcamy wszystkich członków – mieszkańców Wrocławia do składania wniosków o dofinansowanie do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Otrzymaliśmy informację, że MOPS otrzymał właśnie środki PFRON-owskie.

W ramach tych środków można starać się m.in. o:

  • dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • likwidacje barier funkcjonalnych (w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych)

Wnioski można składać elektronicznie przez system SOW – https://sow.pfron.org.pl
lub osobiście: Wrocław, ul. Strzegomska 2.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mops.wroclaw.pl

Jest duże szansa, że również w innych regionach MOPS-y / PCPR-y otrzymały dofinansowanie, proszę dowiadywać się w swoich miejscowościach.

 


You may also like...