Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – informacja

Informujemy mieszkańców Wrocławia, że Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski będzie składał wniosek na realizację zadania publicznego “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe  pojawiło się w dniu 22.07.2021 r., a planowany wybór ofert ma nastąpić do dnia: 25.08.2021 r.

Więcej informacji podamy po ogłoszeniu wyników konkursowych.


You may also like...