Szkolenie wolontariuszy

Dnia 07.02.2022 r. w siedzibie Interclub “FEMINA” odbyło się szkolenie dla obecnych i przyszłych wolontariuszy, którzy pracują na rzecz Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu w ilości 8 osób.
Po szkoleniu wszyscy wolontariusze otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu wolontariackiego.
Szkolenie przeprowadziła pani Prezes Interclub “FEMINA” – Hanna Ilnicka.

Zdjęcie przedstawia 8 osób


You may also like...