Projekt Asystent Niewidomego

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski rozpoczął realizację projektu Asystent Niewidomego.

  • Dla kogo:
    osoby powyżej 18 roku życia
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze względu na narząd wzroku
  • osoby zamieszkujące Dolny Śląsk

Rodzaj wsparcia: świadczenie usług asystenckich

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu – tel. 71 321 32 02

Projekt współfinasowany jest ze środków PFRON

 

 


You may also like...