Spartakiada członków Koła PZN Wałbrzych w Walimiu 01.09.2022r.

1-go września 2022 kolo P Z N Wałbrzych zorganizowało dla swoich członków Spartakiadę w Zajeździe ,, Hubert ,, w Walimiu .Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyciła nas pani burmistrz Boguszowa oraz pani dyrektor P C P R gminy Wałbrzych .Obecni byli także przedstawiciele wałbrzyskiego oddziału ZUS .Członkowie naszego koła brali czynny udział we wszystkich konkurencjach .Gospodarz obiektu wspomagał uczestników ciepłymi napojami oraz smacznymi ciastami .Całość umilała nam muzyka która sprawiła , że uczestnicy ochoczo ruszyli do tańca .Ukoronowaniem całej imprezy była loteria fantowa z prezentami dla wszystkich członków kola . Po podliczeniu wszystkich pkt wręczono nagrody zwycięzcom . Uwieńczeniem spartakiady było wspólne zdjęcie członków koła P Z N Wałbrzych.You may also like...