INTEGRACYNA ZABAWA

W dniu 02 czerwca 2023r.  dzieci Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze przyjechały  aby radośnie obchodzić swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. Inicjatorem tego międzynarodowego święta jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z świata. Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W ramach propagowania założeń tego Święta wszystkie nasze dzieci wspólnie uczestniczyły w wesołych zabawach przepełnionych radością i beztroską. Spotkanie rozpoczęło się od zabaw integracyjnych, muzyczno-ruchowych. Dzieci z uśmiechami na twarzy uczestniczyły też w zabawach popularnych jak ,, Konkurs wiedzy ogólnej ’’, zawody sportowe, tor przeszkód, rzut do celu. W zabawach tych przewidziane były nagrody.

Każde dziecko wedle swojego uznania i zainteresowania mogło skorzystać z tego, co mu się podobało. Pod koniec uroczystości  dzieci mogły częstować się watą cukrową oraz mogły zrobić sobie z rodzicami lub rodzicem zdjęcie pamiątkowe z foto butki.

Na zakończenie tego wesołego i pełnego wrażeń dnia, każde dziecko zabrało dla siebie paczkę słodkości.

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON przez MOPS i PCPR w Jeleniej Górze.

 


You may also like...