DZIEŃ SENIORA W KOLE JELENIA GÓRA

W dniu 31.08.2023r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zorganizowany został przez Zarząd PZN  Koła „Dzień Seniora” dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniu, które ukończyły 75 lat.

O godzinie 11.00 po przywitaniu przybyłych Seniorów i złożeniu okolicznościowych życzeń,  z prelekcją na temat zażywania leków wystąpiła Pani Sylwia Jarosz.  Pogadanka  spowodowała  ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania, były pytania i odpowiedzi ze strony Prelegentki.  Był również czas na wymianę poglądów na temat leków i na spożycie posiłku.   W dalszej części spotkania odbyło się losowanie nagród, każdy Senior wylosowaną nagrodę rzeczową.You may also like...