Podziękowanie dla firmy Fresh Hurtownia Warzyw i Owoców

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski dziękuje za serce, zaangażowanie, pomoc udzielaną już niejednokrotnie dla naszego Stowarzyszenia. Zawsze możemy liczyć na przychylność Państwa firmy.

Logo z napisem Fresh hurtowania warzyw i owoców


You may also like...