Rusza projekt Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla mieszkańców Wrocławia

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski rozpoczyna realizacje programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024.
Projekt jest skierowany dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia.
Okres realizacji projektu: 29.01.2024 – 31.12.2024
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem obsługi Programu – Natalią Koffer telefon 517164476 lub mailowo asystent@dolnoslaski.pzn.org.pl w celu wypełnienia Ankiety – zgłoszenia do programu. Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane do końca stycznia 2024.
Projekt finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osoby z niepełnosprawnościami” oraz ze środków Gminy Wrocław.
loga: PFRON, Wrocław bez barier, PZN, MOPSYou may also like...