PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN Bielawa na rok 2021

STYCZEŃ

Posiedzenie Zarządu

LUTY

Spotkanie członków Koła

MARZEC

Posiedzenie ZK.

KWIECIEŃ

Spotkanie członków Koła

MAJ

Ognisko w plenerze

CZERWIEC

Posiedzenie ZK

Spotkanie w plenerze członków Koła

LIPIEC

Pielgrzymka Henryków

Spartakiada

SIERPIEŃ

Wycieczka

Urlop

WRZESIEŃ

Posiedzenie ZK

Spotkanie w plenerze członków Koła

PAŹDZIERNIK

Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski

LISTOPAD

Posiedzenie ZK

GRUDZIEŃ

Spotkanie opłatkowe