DOKUMENTY ZWIĄZKOWE

Wyświetl oświadczenie kadry o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf – 172 KB)

1. RODO – ochrona danych osobowych w PZN Okręgu Dolnośląskim

2. Dokumenty dot. przyjęcia nowego członka do PZN OD

3. Przekwalifikowanie członka podopiecznego na członka zwyczajnego, który ukończył 18 rok życia

4. Wymiana legitymacji członkowskiej lub wydanie jej duplikatu

5. Zmiana zapisów legitymacji członkowskiej do których upoważnione są Zarządy Kół

6. Procedury obowiązujące przy zmianie adresu lub nr telefonu członka

7. Procedury obowiązujące przy wykreślaniu członków Koła

8. Wniosek o zwolnienie z opłacalności składek

9. Wniosek o przeniesienie do innego Koła w ramach Okręgu Dolnośląskiego

10. Karta Ewidencyjna

11. Plan pracy oraz preliminarz Koła Polskiego Związku Niewidomych

12.  Zestawienie imprez Koła terenowego PZN

13 .Rozliczenia

15. Spis z natury

16. Wniosek o nadanie odznaki

17. Rehabilitacja podstawowa w Bydgoszczy

18. Punkt Biblioteczny w Okręgu Dolnośląskim

19. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Opis faktury

Informatory

Refundacja białej laski

21a. Projekty współfinansowane ze środków PFRON realizowane w Okręgu Dolnośląskim

Samodzielność Niewidomych 2 (okres realizacji projektu: od 01.03.2022 – 31.03.2025)
Asystent Niewidomego (okres realizacji projektu: od 01.04.2022 – 31.03.2023)

21b. Usługi asystenckie – urząd marszałkowski 2020/2021

21c. XXXII Spartakiada Sportowo – Rehabilitacyjna w Brzegu Dolnym

22. Statut

23. Wademecum – Regulaminy wzorcowe dla Kół Terenowych

24. Regulaminy i uchwały zatwierdzone przez ZO

26. Dla wolontariuszy

Różne dokumenty

KRS

KRS dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby go wyświetlić wchodzimy na stronę https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, zaznaczamy pole wyboru przy “Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ”, w polu “Numer KRS:” wpisujemy KRS Okręgu Dolnośląskiego PZN – 0000087580, zaznaczamy kwadracik przy “Nie jestem robotem” i klikamy na “szukaj”. Odnaleziony KRS możemy wyświetlić, a następnie pobrać wydruk.

Sprawozdania:

Ζα 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2018
Bilans za 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018
Informacje dodatkowe za 2018
Rachunek zysków i strat za 2018 

Za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.
Bilans za 2017 r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 r.
Rachunek zysków i strat za 2017 r.

Za 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.
Bilans za 2016 r.
Informacje ogólne za 2016 r.
Informacje uzupełniające do bilansu za 2016 r.
Rachunek zysków i strat za 2016

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod linkiem: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Organizację znajdujemy poprzez wpisanie KRS-u.
(KRS PZN Okręgu Dolnośląskiego – 0000087580).