DOKUMENTY ZWIĄZKOWE

Wyświetl oświadczenie kadry o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf – 172 KB)

1. RODO – ochrona danych osobowych w PZN Okręgu Dolnośląskim

2. Dokumenty dot. przyjęcia nowego członka do PZN OD

3. Przekwalifikowanie członka podopiecznego na członka zwyczajnego, który ukończył 18 rok życia

4. Wymiana legitymacji członkowskiej lub wydanie jej duplikatu

5. Zmiana zapisów legitymacji członkowskiej do których upoważnione są Zarządy Kół

6. Procedury obowiązujące przy zmianie adresu lub nr telefonu członka

7. Procedury obowiązujące przy wykreślaniu członków Koła

8. Wniosek o zwolnienie z opłacalności składek

9. Wniosek o przeniesienie do innego Koła w ramach Okręgu Dolnośląskiego

10. Karta Ewidencyjna

11. Plan pracy oraz preliminarz Koła Polskiego Związku Niewidomych

12.  Zestawienie imprez Koła terenowego PZN

13 .Rozliczenia

15. Spis z natury

16. Wniosek o nadanie odznaki

17. Rehabilitacja podstawowa w Bydgoszczy

18. Punkt Biblioteczny w Okręgu Dolnośląskim

19. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Informatory

Refundacja białej laski

21a. Projekty współfinansowane ze środków PFRON realizowane w Okręgu Dolnośląskim

Samodzielność Niewidomych 2 (okres realizacji projektu: od 01.03.2022 – 31.03.2025)
Asystent Niewidomego II (okres realizacji projektu: od 01.04.2023 – 31.03.2024)

21b. Usługi asystenckie – urząd marszałkowski 2020/2021

22. Statut

23. Wademecum – Regulaminy wzorcowe dla Kół Terenowych

24. Regulaminy i uchwały zatwierdzone przez ZO

26. Dla wolontariuszy

27. Opis faktury

28. Protokół likwidacji środka trwałego

 

Różne dokumenty

KRS

KRS dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby go wyświetlić wchodzimy na stronę https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, zaznaczamy pole wyboru przy “Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ”, w polu “Numer KRS:” wpisujemy KRS Okręgu Dolnośląskiego PZN – 0000087580, zaznaczamy kwadracik przy “Nie jestem robotem” i klikamy na “szukaj”. Odnaleziony KRS możemy wyświetlić, a następnie pobrać wydruk.

Sprawozdania:

Za 2022 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r. – plik pdf rozmiar 820 KB
Informacja dodatkowa za 2022 r. – plik pdf rozmiar 46 KB
Rachunek zysków i strat za 2022 r. – plik pdf rozmiar 350 KB
Bilans za 2022 r. – plik pdf rozmiar: 354 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 r. – plik pdf rozmiar: 37 KB


Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod linkiem: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Organizację znajdujemy poprzez wpisanie KRS-u.
(KRS PZN Okręgu Dolnośląskiego – 0000087580).