FILMY Z AUTODESKRYPCJĄ


Okręg Dolnośląski PZN prowadzi działalność na rzecz zwiększania możliwości udziału osób z dysfunkcjami wzroku w wydarzeniach kulturalnych. Jedną z takich możliwości jest autodeskrypcja.

Audiodekrypcja to metoda oparta na opisie słownym, który wyjaśnia to, czego osoba niewidoma nie może zobaczyć. Niewidomi i niedowidzący otrzymują zestawy słuchawkowe, dzięki którym dociera do nich głos lektora, opisującego obrazy i treści wizualne. Lektor jest zazwyczaj autorem skryptu, który zostaje wcześniej opracowany tak, by opis dzieła przebiegał sprawnie i nie zakłócał odbioru. Audiodeskrypcja może wzbogacać filmy, spektakle teatralne, wystawy, zawody sportowe.

Pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce instytucją kultury, która w tak szerokim zakresie zajmuje się audio deskrypcją jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód.
Podajemy link do strony Centrum Kultury, gdzie znaleźć można pełną informację na temat zrealizowanych projektów na rzecz promocji i rozwoju audiodeskrypcji oraz wykaz – bazę filmów z autodeskrypcją:
LINK – http://ckwz.art.pl/