PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN w Jeleniej Górze na 2021 r. – zadania będą realizowane z uwzględnieniem obostrzeń związanych z koronawirusem

Wyświetl Plan Pracy Koła Jelenia Góra na 2021 rok

Lp.  

                                                              ZADANIA

 

TERMIN

1  

Przygotowanie preliminarza na 2021 r.

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską – przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Kręgle

Posiedzenie Zarządu Koła

       Styczeń
2  Spotkanie dla nowo przyjętych Członków Koła

Kręgle

Pokaz sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku

Luty
 

3

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską – przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Dzień Kobiet

Kręgle

Posiedzenie Zarządu Koła

Marzec
4 Spotkanie Wielkanocne

Kręgle

Wycieczka z cyklu „Poznajemy okolice….”

Kwiecień
5 Obchody 3-go Maja

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską – przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Wycieczka do Zamku Książ (uzależniona od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u).

Posiedzenie Zarządu Koła

Maj
6 Dzień Dziecka

Wyjazd do Pogorzelicy od 01.06.2021 r. do 14.06.2021 r. koszt całkowity 1.470,00 zł plus 200,00 dojazd (zaliczka w kwocie 200,00 zł do końca lutego 2021 r.)

Wycieczka do Zamku Grodziec i Sztolni (uzależniona od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u)

Kręgle

Czerwiec
7 Weryfikacja rejestru Członków Koła

Wycieczka z cyklu „Poznajemy okolice …”

Piknik w Pilchowicach (uzależniony od dofinansowania z MOPS-u i PCPR-u)

Posiedzenie Zarządu Koła

 

Lipiec

8 Dzień Seniora

Wycieczka z cyklu „Poznajemy okolice…”

Sierpień
  9 Pielgrzymka do Krzeszowa

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską – przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Kręgle

Posiedzenie Zarządu Koła

Wrzesień
10 Obchody „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”

Kręgle

Październik
11 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską – przedstawicielką Działu Książki Mówionej

Obchody Dnia Niepodległości

Kręgle

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań na 2022 r.

Listopad
12 Św. Mikołaj dla podopiecznych dzieci

„Spotkanie Opłatkowe” dla Członków Koła

Kręgle

Posiedzenie Zarządu Koła

Grudzień

Obowiązują zapisy chętnych na w/w zadania telefonicznie –
TEL 75 752 49 31
TEL KOM. 699 970 985
lub osobiście w biurze Zarządu Koła.

 

Biuro czynne jest we wtorki i czwartki
w godz. 9:00 – 13:00 

Skład Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze:

 1. Iwona Tymiuk – Prezes ZK
 2. Tomasz Żylewicz – Wiceprezes ZK
 3. Elżbieta Drabik – Sekretarz ZK
 4. Jan Hanc – Członek ZK
 5. Jędrzej Hałatek – Członek ZK
 6. Robert Puch – Członek ZK
 7. Anna Jaworska – Członek ZK

Zadania Zarządu Koła prowadzone przez cały rok:

 • Przyjmowanie nowych Członków;
 • Pisanie ofert konkursowych i wniosków;
 • Poszukiwanie sponsorów;
 • Informowanie Członków o dotacjach, ulgach i uprawnieniach;
 • Przyjmowanie składek członkowskich;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Okręg Dolnośląski PZN