O NAS

Polski Związek Niewidomych

w obecnej formie powstał w 1951 r., gdy zjednoczyły się dwa dotychczas działające odrębnie w Polsce stowarzyszenia: Związek Pracowników Niewidomych RP oraz Związek Ociemniałych Żołnierzy. Pierwszym przewodniczącym Związku był Leon Wrzosek. Przez wiele lat PZN był jedyną organizacją reprezentującą i otaczającą opieką osoby ociemniałe i niedowidzące, a do dzisiaj jest najbardziej reprezentatywnym organem środowiska niewidomych.
PZN liczy ponad 65 000 członków i działa na terenie całego kraju. Struktura terenowa
to 17 Okręgów, odpowiadających, mniej więcej, administracyjnemu podziałowi Polski.

SN850286

Okręg Dolnośląski

z siedzibą we Wrocławiu, ma w strukturze 27 Kół Terenowych i zrzesza ponad 5000 członków. Wszelkie informacje na temat Kół Terenowych można znaleźć w zakładkach umieszczonych z lewej części strony

 

 

W naszym Okręgu uzyskasz informację dotyczące m.in.:

 • ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku
 • organizacji turnusów rehabilitacyjnych
 • organizacji szkoleń grupowych i indywidualnych
 • sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego
 • możliwości uzyskania wszelkiego rodzaju dofinansowań

Jak zostać członkiem?

Do Polskiego Związku Niewidomych mogą należeć:

 • dzieci do 16 roku życia, posiadające orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o drugiej lub pierwszej grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok.

Osobie niewidomej lub słabowidzącej starającej się o przyjęcie do PZN potrzebne są następujące dokumenty:

 • oryginał i ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne,
 • dowód osobisty lub nr PESEL w przypadku dzieci.

Dokumenty te składa się w kole PZN na terenie powiatu zgodnego z miejscem zamieszkania.
Organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie wniosku Zarządu Koła.
Przyjęcia odbywają się raz w miesiącu.

Opłaty członkowskie

Legitymacje PZN

 

Składki członkowskie opłaca się raz na pół roku.
Dzieci do 16 roku życia nie opłacają składki członkowskiej.