PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN Oława na rok 2021:

STYCZEŃ

Inwentaryzacja

LUTY

Statystyka

MARZEC

Posiedzenie ZK.

Przygotowanie kartek świątecznych dla podopiecznych i instytucji oraz informacji o działalności Koła dla członków.

KWIECIEŃ

Posiedzenie ZK

MAJ

Wycieczka „Odkrywamy Dolny Śląsk”

CZERWIEC

Posiedzenie ZK

Spotkanie z kulturą

LIPIEC

Posiedzenie ZK

Spotkanie przy grillu

SIERPIEŃ

Posiedzenie ZK

3- dniowa wycieczka autokarowa „Warszawa i okolice”

WRZESIEŃ

Posiedzenie ZK

PAŹDZIERNIK

Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski

LISTOPAD

Posiedzenie ZK

Pisanie wniosków do PCPR

GRUDZIEŃ

Spotkanie opłatkowe