PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN Świebodzice na rok 2021

STYCZEŃ

Posiedzenie Zarządu Koła

Przyjęcie Preliminarza i Planu Pracy na rok 2021

LUTY

Omówienie spraw bieżących

MARZEC

Omówienie spraw bieżących – Pandemia

KWIECIEŃ

Posiedzenie Zarządu Koła

MAJ

Pielgrzymka do Trzebnicy i Lubiąża

CZERWIEC

Spartakiada

LIPIEC / SIERPIEŃ

Urlop

WRZESIEŃ

Posiedzenie ZK

Wyjazd do Wrocławia – Teatr

PAŹDZIERNIK

Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski

Omówienie spraw bieżących

LISTOPAD

Wyjazd do Filharmonii Wrocław

GRUDZIEŃ

Wyjazd do operetki

Spotkanie Wigilijne

Posiedzenie Zarządu Koła