ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świebodzicach

Katarzyna Krzystek – Prezes Zarządu Koła
Kazimierz Wieszczeciński – Wiceprezes Zarządu Koła
Maria Białoń – Sekretarz Zarządu Koła
Artur Kląskała – Członek Zarządu Koła

Opiekun Koła: sekretarz ZO Stefania Grajaszek