PLAN PRACY

Plan pracy Koła PZN Trzebnica na rok 2021

STYCZEŃ

Posiedzenie Zarządu Koła

LUTY

Spotkanie Noworoczne

MARZEC

Posiedzenie Zarządu Koła

KWIECIEŃ

Dyżury w Kole

MAJ

Posiedzenie Zarządu Koła

Wycieczka

CZERWIEC

Posiedzenie Zarządu Koła

LIPIEC / SIERPIEŃ

Dyżury w Kole

WRZESIEŃ

Posiedzenie ZK

PAŹDZIERNIK

Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski

LISTOPAD

Dyżury w Kole

GRUDZIEŃ

Posiedzenie Zarządu Koła