ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wałbrzychu

Opiekun: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja