ZARZĄD


Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu

Krystian Witkowski – Prezes Zarządu Koła
Irena Paszkowska – Wiceprezes Zarządu Koła
Ostrowska Jolanta
– Sekretarz Zarządu Koła
Osłońska Urszula – Skarbnik Zarządu Koła
Lucyna Borowiecka – Członek Zarządu Koła
Kurbiel Wojciech – Członek Zarządu Koła
Anita Sklenicka – Członek Zarządu Koła

Komisja Rewizyjna Koła

Leszek Borto – Przewodnicząca KRK
Gulewicz Zdzisław – Członek KRK
Medyk Zofia – Członek KRK

Opiekun Koła: prezes ZO Barbara Lindenau-Bryja