PODOPIECZNI KOŁA NA ZABAWIE INTEGRACYJNEJ Z OKAZJI “DNIA DZIECKA”

W dniu 09.06.2014 r. o godz. 17.00 Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zorganizował zgodnie z planem pracy na 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego spotkanie z okazji “Dnia Dziecka”. Prezes Zarządu Koła przywitała zaproszone dzieci wraz z opiekunami, złożyła życzenia okolicznościowe po czym przekazała prowadzenie nauczycielom: Pani U. Sebastian, M. Byler, A. Bocian. Uczniowie klas V przygotowali spektakl w formie skeczu pt. „Smerfy” . Po przedstawieniu dzieci uczestniczyły w konkursach grupowych i indywidualnych, które integrowały podopieczne dzieci Koła z uczniami szkoły. Wszystkie zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, wspólnym zaangażowaniem wszystkich uczestników spotkania. Na zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek, a dla 26 podopiecznych dzieci paczki okolicznościowe, które przygotował i dostarczył wolontaryjnie członek naszego Koła Andrzej Czurejno. Kończąc spotkanie Prezes ZK wraz z dziećmi podziękowała kwiatami nauczycielom, uczniom za zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy, która miała na celu minimalizować bariery, uczyć tolerancji i integrować dzieci.

Spotkanie trwało do godziny 18.30. Udział wzięło ogółem 50 dzieci oraz 25 opiekunów. W obsłudze spotkania jako wolontariusz pomagała Iwona Tymiuk.You may also like...