Projekt MOPS

Projekt „Wsparcie i edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo” dofinansowany jest przez MOPS we Wrocławiu ze środków PFRON. W ramach projektu osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać ze wsparcia:
– punkt informacyjny – doradztwo społeczne
– punkt doradczy ze sprzętem rehabilitacyjnym
– doradztwo psychologiczne
– doradztwo prawne
– punkt informacyjny z nowych technologii

Działania realizowane są w okresie: 17.05.2017r. – 31.12.2017r.


logo_mops_wwwpfron_new