Projekt PFRON

Projekt “Przez informację i rehabilitację do samodzielności niewidomego” jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2016 zlecanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. W ramach realizacji projektu osoby niewidome i słabowidzące mogą skorzystać ze szkoleń indywidualnych i grupowych.


 

Projekt “Od akceptacji do samorealizacji” jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 11 zlecanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2013 do 31.03.2016 i składa się z następujących okresów rozliczeniowych:

  • I okres: od 01.04.2013 do 31.03.2014
  • II okres od 01.04.2014 do 31.03.2015
  • III okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

OD AKCEPTACJI DO SAMOREALIZACJI
III okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

W ramach realizacji projektu były realizowane następujące działania:

logo PFRON