PRZYDATNE LINKI

Instytucje

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
http://www.pzn.org.pl/

Dział Zbiorów dla Niewidomych – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
http://dzdn.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/

Centrum Kultury Wrocław-Zachód
http://ckwz.art.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
http://www.pcpr.wroclaw.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocłąwiu
http://www.mops.wroclaw.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl/

 

Firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego

Okular
http://sklepokular.pl/

Altix
http://www.altix.pl/

Lumen
http://lumen.waw.pl/

E.C.E.
http://www.ece.com.pl/

Harpo
http://www.harpo.com.pl/

REHABIT
http://www.rehabit.pl/

Wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawnik.pl/