DOKUMENTY ZWIĄZKOWE

RODO – ochrona danych osobowych w PZN Okręgu Dolnośląskim

Dokumenty dot. przyjęcia nowego członka do PZN OD

Przekwalifikowanie członka podopiecznego na członka zwyczajnego, który ukończył 16 rok życia

Wydanie duplikatu legitymacji członkowskiej

Wymiana legitymacji

Procedury obowiązujące przy wykreślaniu członków Koła

Zmiana zapisów legitymacji członkowskiej do których upoważnione są Zarządy Kół

Wniosek o nadanie odznaki

Wniosek o przeniesienie do innego Koła w ramach Okręgu Dolnośląskiego

Wniosek o zwolnienie z opłacalności składek

 Plan pracy oraz preliminarz Koła Polskiego Związku Niewidomych

 Zestawienie imprez Koła terenowego PZN

Spis z natury

Rehabilitacja podstawowa w Bydgoszczy

Opis faktury

Punkt Biblioteczny

Informatory

Refundacja białej laski

Szkolenia indywidualne w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON

Projekty realizowane w Okręgu Dolnośląskim w 2017 r.

Dokumenty dla instruktorów

Rozliczenia

Statut

Inne dokumenty

KRS

KRS dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby go wyświetlić wchodzimy na stronę https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, zaznaczamy pole wyboru przy “Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ”, w polu “Numer KRS:” wpisujemy KRS Okręgu Dolnośląskiego PZN – 0000087580, zaznaczamy kwadracik przy “Nie jestem robotem” i klikamy na “szukaj”. Odnaleziony KRS możemy wyświetlić, a następnie pobrać wydruk.

Sprawozdania:

Za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.
Bilans za 2017 r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 r.
Rachunek zysków i strat za 2017 r.

Za 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.
Bilans za 2016 r.
Informacje ogólne za 2016 r.
Informacje uzupełniające do bilansu za 2016 r.
Rachunek zysków i strat za 2016

Za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.
Bilans za 2015 r.
Informacje ogólne za 2015 r.
Informacje uzupełniające do bilansu za 2015 r.
Rachunek zysków i strat za 2015 r.

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod linkiem: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Organizację znajdujemy poprzez wpisanie KRS-u.
(KRS PZN Okręgu Dolnośląskiego – 0000087580).