DUSZNIKI ZDRÓJ


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO DUSZNIKI ZDRÓJ
ul. Orlicka 8
57-340 Duszniki Zdrój
(Klub Seniora)

Czynne: środa 10:00 – 13:00

­

­


AKTUALNOŚCI W KOLE:

­