PIKNIK POD CHOJNIKIEM

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze poza planem pracy na rok 2014 w ramach współpracy z Poseł na Sejm RP Zofią Czernow zorganizował kolejne wyjście z cyklu „Wędrówki z kijkami”. Tym razem impreza integracyjna odbyła się pod hasłem “Piknik pod Chojnikiem” w dniu 20.09.2014r, a miała miejsce na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze – Sobieszowie i Karkonoskiego Parku Narodowego od godz. 10:00 do 15:00 Atrakcjami pikniku były zabawy intelektualno – ruchowe oraz sporo wyzwań umysłowych i możliwości zademonstrowania swojej sprawności fizycznej podczas aktywnej formy wypoczynku na wycieczkach.

Pierwsza grupa wyruszyła już o godz. 10.30 na Chojnik z legendą w tle. Członkowie Koła o godz. 11.00, wraz z panią Poseł Zofią Czernow i Dyrektorem Parku Andrzejem Rajem wybrali na wędrówkę z kijkami Nordic Walking na Podzamcze. W czasie pokonywania trasy Dyrektor przeprowadzał prelekcje na temat flory i fauny Karkonoskiego Parku Narodowego oraz opowiadał ciekawostki o zamku Chojnik.

Po powrocie na uczestników z Podzamcza czekał ciepły posiłek sponsorowany przez Panią Zofię Czernow. Na koniec pikniku wszyscy mieli możliwość oglądnięcia ciekawego przedstawienia Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. pt. „Legendy Zamku Chojnik Epos rycerski niezwykle komiczny”.

W wędrówce na Podzamcze wzięło udział 65 osób w tym 12 członków naszego Koła.

 


You may also like...