MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Członkowie PZN Koła w Jeleniej Górze na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych POMOCNA DŁOŃ uczestniczyli w obchodach “Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. Impreza odbyła się w niedziele, 7 grudnia 2014r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury ul. Bankowa 28/30. W czasie obchodów wręczono nagrodę i wyróżnienia w konkursie “Jeleniogórzanin Bez Barier”.

Konkurs „Jeleniogórzanin Bez Barier” jest konkursem cyklicznym, ogłaszanym co rocznie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, osób które mogą być wzorem postępowania dla innych. Główną nagrodę i tytuł “Jeleniogórzanki Bez Barier” otrzymała Lucyna Kornobys. W imieniu Pani Lucyny nagrodę odebrała Pani Sylwia Myślicka. Wyróżnienia przyznano: Pani Ewie Grabowskiej i Panu Jerzemu Mandrykowi. Prezes Stowarzyszenia POMCNA DŁOŃ Teresa Adamowicz wręczyła podziękowania dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, sponsorów. W części artystycznej wystąpił Teatr Arka z Wrocławia w spektaklu ” Moralność Pani Dulskiej2″. w sztuce brały udział obok aktorów osoby niepełnosprawne. Dodatkowo miłym akcentem był wokal Pana Pawła Orłowskiego. Na zakończenie gali był słodki poczęstunek dla uczestników. W obchodach “Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” z naszej organizacji udział wzięło 25 osób.



You may also like...