PROJEKT ”POZYTYWNE EMOCJE WIZERUNKIEM NIEWIDOMEGO”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków poza planem pracy na 2014r. szkolenie w ramach projektu „Pozytywne emocje wizerunkiem niewidomego” z otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w kategorii “Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych”.

Projekt zgodnie z wnioskiem miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz integrację środowiska.
Skierowany był do osób mających problemy z akceptacją utraty wzroku i wynikającymi z tego utrudnieniami oraz ograniczeniami w życiu codziennym.
Blok zajęć komunikacyjno – rozwojowych w formie wykładów i warsztatów prowadziła psycholog Aneta Kucharska.
Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu:
– Budowanie pozytywnych emocji wśród osób z dysfunkcja narządu wzroku
– Właściwej komunikacji osób z dysfunkcją narządu wzroku
– Sesje merytoryczne i prezentacja rozwiązań praktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku

Natomiast program kulturalny wolontaryjnie przygotowany i przeprowadzony był przez członka naszego Koła Jerzego Patraszewskiego. Zaprezentował się w znanych melodycznych utworach oraz różnych formach wspólnej zabawy.

Szkolenie odbyło się w dniach 28.11.2014r. – 30.11.2014r. w Gościńcu Koralowa Ścieżka – Jelenia Góra Jagniątków. Uczestniczyły 24 osoby.

Zadanie dofinansowane zgodnie z umową Nr DS.02.2014r. z dnia 12.05.2014r. ze środków Urzędu Miasta Jeleniej Góry.You may also like...