„Aktywność społeczna niewidomych”

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych  w Jeleniej Górze zorganizował  wyjazdowe szkolenie w ramach projektu pt. „Aktywność społeczna niewidomych”  od dnia 01-10-2015r. do dnia 08-10-2015r. Szkolenie było dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Jeleniej Góry i odbyło się w Ustroniu Morskim w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN „KLIMCZOK”.

Szkolenie miało na celu pogłębienie procesów rehabilitacji, socjalizacji, rozwoju osobistego i inkluzji w społeczeństwie oraz integracji z osobami o podobnych problemach – wymiana informacji i doświadczeń. Ponadto ukazanie alternatywnych możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz wskazanie różnych form spędzania wolnego czasu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z pismem punktowym i  podstawami  poruszania się z białą laską, oraz czynnościami dnia codziennego.

Wspólne spacery np. nad Czerwoną Rzeczkę czy wzdłuż brzegu morza były formą rehabilitacji, rozwijania umiejętności pokonywania barier i orientacji przestrzennej oraz nauką tolerancji i współpracy w grupie.

W ramach wspólnej integracji odbyła się również wycieczka do Skansenu Chleba, gdzie wysłuchaliśmy historię powstania obiektu, pieczenia chleba, a każdy z uczestników otrzymał własnoręczny  wyrobiony  mały bochenek. W Skansenie Chleba czekał na nas mały poczęstunek – degustacja  różnych rodzajów chleba oraz nalewek.

W ramach rehabilitacji ruchowej  beneficjenci szkolenia brali czynny udział w gimnastyce na obiekcie rekreacyjno-sportowym.

Wspólną formą integracji była również choreoterapia, czyli terapia przez taniec oraz muzykoterapia, czyli terapia przez muzykę i śpiew zalecane w walce ze stresem jako forma odprężenia.

Wyjazd członków Koła był znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa.

 You may also like...