MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zorganizował imprezę integracyjną z okazji ”Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.  Spotkanie odbyło się w sali wielofunkcyjnej ARKA w Jeleniej Górze – Zabobrze  w dniu 23.10.2015r. uczestnikami byli członkowie naszego Koła i innych Kół Terenowych, osoby aktywnie działające na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego, zaproszeni goście: przedstawiciele władz publicznych, mediów i organizacji, oraz firm działających dla dobra naszego środowiska. Inauguracja odbyła się o godzinie 12:00 przywitaniem przez Prezes Annę Jaworską wszystkich uczestników, następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności  Koła za ostatni rok. Natomiast Pan Krzysztof Pawelak przeczytał laudacje i zostały wręczone odznaczenia dla osób, które aktywnie angażują się w działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Odznaczenia “Przyjaciel Niewidomego” otrzymali: Zofia Czernow, Marcin  Zawiła, Włodzimierz Mirosław Stasiak i Sylwia Rehlis. Brązową Honorową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych został uhonorowany Ferdynand Kuźma.

Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od Pani  Zofii Czernow  i Marzeny Machałek posłanek na Sejm PR. Głos zabrali również Jerzy Łużniak -Wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry , Teresa Adamowicz – Prezes Stowarzyszenia Przewlekle Chorych “Pomocna Dłoń, Lidia Jamer – Przewodnicząca Społecznej Rady do Osób Niepełnosprawnych przy Staroście, Bogusław Gałka – Prezes JFOON oraz Przewodniczący Społecznej Rady do Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry.

Głównym elementem spotkania był recital Pani Katarzyny Nowak- utalentowanej, niewidomej artystki, laureatki festiwali: poezji śpiewanej, piosenki żeglarskiej, piosenki angielskiej, francuskiej, a także piosenki słowiańskiej.

Po uroczystym obiedzie odbyła się zabawa dla naszych członków, która trwała do godziny 19:00. W dobrych nastrojach pożegnaliśmy się  licząc na kolejne spotkanie.

Wydarzenie było okazją do integracji, wspólnej zabawy, a także do podziękowania naszym aktywnym liderom, za działania jakie społecznie  prowadzą na rzecz naszego środowiska. Chcieliśmy podkreślić wartość ich pracy i pokazać jak są niezwykle potrzebni i pomocni.

Całe nasze spotkanie było obserwowane przez jeleniogórskich redaktorów czego odzwierciedleniem były artykuły na stronach: “Jelonki” , “Portaliku 24” oraz telewizji “Strimeo” .

W imprezie wzięło udział 10 osób z powiatu ziemskiego i 60 osób z powiatu grodzkiego oraz zaproszeni goście ogółem 110 osób.You may also like...