SPOTKANIA DLA NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW DO PZN

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował spotkanie zgodnie z planem pracy na 2015r. dla nowo przyjętych członków do PZN. Koło wysłało zaproszenia z programem spotkania do 24 osób.

Zebranie odbyło się w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze o godz .11:00 w dniu 24.11.2014r. Wszystkich przybyłych przewiała Prezes Anna Jaworska i przekazała informacje o działalności stowarzyszenia . Na zaproszenie Zarządu Koła Pan Piotr Adamczyk członek stowarzyszenia, specjalista tyfloinformatyki przedstawił sprzęt tyflologiczny dostosowany dla osób z dysfunkcja narządu wzroku.

W dalszej części spotkanie omówiono:

  1. Omówienie struktur organizacji
  2. Ulgi i uprawnienia
  3. Szkolenia
  4. Pokaz sprzętu
  5. Możliwości pomocy i dofinansowania z MOPS i PCPR

Zostały rozdane broszurki informacyjne o przysługujących ulgach i uprawieniach dla osób niepełnosprawnych. Zaproszeni członkowie Koła zostali poczęstowani kawą, herbatą oraz słodką przekąską. Zostali też zaproszeni przez Prezes Koła do czynnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia.
Spotkanie zakończyło się o godz 13:00.You may also like...