KONFERENCJA – „INTEGRACJA Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW”

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jeleniej Górze uczestniczył w dniu 26.02.2016r. w Konferencji Integracyjnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marcina Zawiły, która odbyła się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 im. W. Broniewskiego .Konferencja organizowana była pod hasłem „Integracja z różnych perspektyw”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i pedagodzy jeleniogórskich szkół, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek integracyjnych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wykładowcy i studenci Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz prelegenci zajmujący się integracją osób niepełnosprawnych i ich problemami tj. diagnozą, leczeniem, kształceniem, relacjami ze środowiskiem społecznym. Poruszane były problemy organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych z punktu widzenia nauczyciela, rodzica i samego ucznia, ale również ze względu na różne systemy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi poczynając od wieloletnich doświadczeń klas integracyjnych po edukację włączającą. Przedstawiono również wnioski z wyjazdów w ramach projektu Erasmus+ pt. „Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w krajach Europejskich”. Głównym punktem konferencji był wykład prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz – Kierownika Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pracowni Badań nad Autyzmem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pani profesor z dużym uznaniem wypowiadała się na temat dobrego przystosowania polskiej szkoły i wprowadzanych zmian na potrzeby także i niepełnosprawnej młodzieży. Na temat integracji dzielili się także swoją opinią uczniowie szkoły, którzy również przygotowali program artystyczny. Na zakończenie zarówno dzieci jak i dorośli wzięli udział w specjalnych warsztatach i zajęciach pokazowych.

Załączniki:

Wyświetl działania PZN

 


You may also like...