Praca w Okręgu Dolnośląskim

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych poszukuje osób z doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej lub mających potencjał merytoryczny, mogących włączyć się w pracę na rzecz naszego Okręgu. Przede wszystkim zależy nam na pozyskaniu do współpracy osób kreatywnych z naszego środowiska zarówno z samego Wrocławia, jak i z terenu całego województwa dolnośląskiego. Bardzo chętnie podejmiemy również współprace z osobami doświadczonymi w zakresie pisania różnego rodzaju projektów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 71 321 32 02 lub mailowy sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl. Odpowiemy na każdą, konkretną ofertę i umówimy się na rozmowę w celu omówienia warunków ewentualnej współpracy.


You may also like...