POKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PRZEDSTAWIENIA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA JEGO ZAKUPU

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze, poza planem pracy na rok 2016, zorganizował dla swoich Członków w dniu 13.06.2016 r. o godzinie 10:00 pokaz sprzętu komputerowego. Na zaproszenie Zarządu Koła w spotkaniu brali udział przedstawiciele MOPS-u w Jeleniej Górze i firmy ALTIX z Wrocławia.

Warunki brzegowe oraz terminy składania wniosków do projektu  pt. „Aktywny samorząd” i likwidacji barier omówiła Kierownik Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Gorze, Sylwia Myślicka. Natomiast punktację i kryteria oceny wniosków przedstawiła pani Krystyna Krebsztun – pracownik Działu Rehabilitacji MOPS. Przedstawiciele firmy ALTIX zaprezentowali sprzęt codziennego użytku, sprzęt elektroniczny oraz komputerowy dostosowany dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Przedstawili również ceny i możliwości programów udźwiękawiających i powiększających.

Zostały rozdanie ulotki.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 13:00.You may also like...