PODZIĘKOWANIE

Zarząd  Koła składa  podziękowania   uczestnikom  XII  Spartakiady Rekreacyjno-Rehabilitacyjnej  Lubań-Złotniki  za  czynny udział  w  konkurencjach  sportowo-rekreacyjnych.


You may also like...