NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KOŁA

Nadzwyczajne Walne Uzupełniające Zebranie Koła odbyło się w dniu  26.07.2016 r.   w Książnicy Karkonoskiej zgodnie z uchwałą Zarządu Koła nr 7/26/2016 z dnia 09.06.2016 r. przy ul. Bankowej 27 w sali konferencyjnej. Sala na prośbę  Zarządu Koła została udostępniona  nieodpłatnie w wyznaczonym przez instytucję  terminie. Zebranie odbyło się w celu uzupełnienia 4 Członków Zarządu, 2 zastępców oraz  świadomej rezygnacji Prezesa Anny Jaworskiej z pełnionej funkcji i przegłosowanej chęci wyboru  nowego Prezesa przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania-Uzupełniającego. Podczas burzliwych dyskusji, porządek zebrania został zachowany, W głosowaniach jawnych zostali zatwierdzeni, większością głosów do składu uzupełniającego, Członkowie Zarządu oraz został wybrany Prezes Koła PZN w Jeleniej Górze p. Iwona Tymiuk. Na końcu rozgorzała się dyskusja na temat bieżącej pracy Koła. Zebranie zakończyło się o godzinie 13.30. Uczestniczyło 89 osób w tym 83 osoby uprawnione do głosowania oraz 5 gości , 1 przewodnik

Obecny skład Zarządu Koła:
Prezes Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze – Iwona Tymiuk
Pozostali   Członkowie   Zarządu   ukonstytuowali   się   na    posiedzeniu  w   dniu 29.07.2016 r.  następująco:

  1. Tomasz Żylewicz – Z-ca Prezesa Zarządu Koła
  2. Andrzej Leśniak – Sekretarz Zarządu Koła
  3. Janusz Kaczorwoski – Skarbnik Zarządu Koła
  4. Piotr Chwedczuk – Członek Zarządu Koła
  5. Anna Jaworska – Członek Zarządu Koła
  6. 6. Artur Świstak – Członek Zarządu Koła

Zastępcami ZK zostali :

  1. Jędrzej Hałatek
  2. Janina JabłońskaYou may also like...