DZIEŃ SENIORA

Zgodnie z tradycją Koła PZN w Jeleniej Górze, Zarząd zorganizował coroczne spotkanie integracyjne pt. „Dzień Seniora” w dniu 24.08.2016 r. W związku z tym zostało wysłanych 147 zaproszeń do Członków Stowarzyszenia, którzy ukończyły 75 lat. Spotkanie odbyło się w Restauracji „Europa” w Jeleniej Górze na ulicy 1 Maja 16/18 o godzinie 12:00. Przybyłych seniorów powitała i złożyła życzenia okolicznościowe Prezes Zarządu Koła, Iwona Tymiuk, która przedstawiła  również nowy Zarząd Koła, a następnie przekazała prowadzenie uroczystości Pani Beacie Prask. Kolejnym punktem uroczystości był pokaz slajdów pt. ”Zamknięci w czasie”. Na wyświetlanych przeźroczach niektóre osoby rozpoznawały siebie, swoich znajomych z przeszłości, były chwile wspomnień oraz wzruszeń. Mogliśmy również posłuchać muzyki z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Spotkanie upłynęło w milej atmosferze przy słodkim poczęstunku i obiedzie, a na koniec każdemu przybyłemu seniorowi Członkowie Zarządu Koła wręczyli mały upominek. Cały program artystyczny przygotowała i przeprowadziła wolontaryjnie Pani Beata Prask, Członkini naszego Stowarzyszenia. Zadanie miało na celu pogłębienie procesów rehabilitacji, socjalizacji, rozwoju osobistego oraz integracji z osobami o podobnych problemach – wymiana informacji zwrotnych i doświadczeń. Ponadto ukazanie dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, alternatywnych form spędzania wolnego czasu i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym oraz kulturalnym.You may also like...