KRZESZÓW W DNIU 03.09.2016 r.

Kontynuując tradycję Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował wyjazd swoich Członków do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na XVII Diecezjalną Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w dniu 03.09.2016 r. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, towarzyszy jej hasło pt.

”Maryja uczy nas być miłosiernymi”. Diecezjalna Caritas zaprosiła do Krzeszowa na godz. 10:00, gdzie przybywających pielgrzymów czekał program artystyczny. W południe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami wzięli udział we Mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem Biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz biskupa pomocniczego, Marka Mendyka, diecezjalnego duszpasterza osób niepełnosprawnych. Msze świętą koncelebrował również biskup senior, Stefan Cichy. Po Eucharystii był czas na Agapę oraz szereg niespodzianek przygotowanych przez organizatorów.

Program Pielgrzymki:

10:00 – Rozpoczęcie pielgrzymki.
10:15 – Program artystyczny.
11:15 – Katecheza.
12:00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
13:30 – Gorący posiłek i wspólna zabawa.
15:00 – Zakończenie pielgrzymki.

Zbiórka uczestników wyznaczona była na godz. 8:30 przy ul. Teatralnej w Jeleniej Górze, a około 16:30 nastąpiło rozwiązanie pielgrzymki. Uczestniczyło 47 osób. w tym 10 członków Grupy Wsparcia działającej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej“. W podziękowaniu za zaproszenie, uczestnicy pielgrzymki z naszego Koła oraz z PKPS ufundowali na ofiarowanie wino mszalne.You may also like...