Regulacje prawne – abonament RTV, ulgi komunikacyjne, legitymacja osoby niepełnosprawnej

Opłata audiowizualna

Ulgi abonamentowe dla osób niewidomych w roku 2017 będą przysługiwały na obecnie obowiązujących zasadach.
Na posiedzeniu sejmu posłowie przekazali projekt ustawy o składce audiowizualnej do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, zgodnie, z którym opłata audiowizualna będzie wprowadzona w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności rząd podejmie prace nad uszczelnieniem obecnego systemu pobierania abonamentu RTV, dlatego zdecydowano  o zawieszeniu  prac nad wprowadzeniem składki audiowizualnej.

Ulgi transportowe

Ostatni komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest następujący:
„Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”
Senat skutecznie podjął prace nad przesunięciem terminu wejścia ustawy na 1 stycznia 2018 roku. 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nowelizacją w przyszłym roku ulgi transportowe dla osób niewidomych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.
Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje miały pojawić się z dniem 1 października 2016 roku. Okazało się, że stosowne przepisy zostały odroczone, a nowe legitymacje będą obowiązywać od 1 sierpnia roku 2017. Taką zmianę zapowiadał Krzysztof Michałkiewicz – pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych argumentując, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie państwa na rok 2016. W związku z tym resort pracy wraz z biurem pełnomocnika podjął działania legislacyjne, aby przesunąć wejście w życie przepisów o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie oczekujemy na projekt rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który określi wzór oraz szczegółowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.


You may also like...