“GRUPOWY WYJAZD DO USTRONIA MORSKIEGO – ZMOTYWOWANY NIEWIDOMY”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy na 2016 r. zorganizował dla swoich Członków zadanie pt. „Grupowy wyjazd do Ustronia Morskiego – Zmotywowany Niewidomy”.

Projekt,  zgodnie  z  wnioskiem, skierowany był do osób, które na co dzień nie uczestniczą w zajęciach, izolujące się od społeczeństwa, w celu motywacji do działania społecznego, integracji i rehabilitacji społecznej. Wyjazd odbył się w  dniach 21.10.2016 r.-27.10.2016 r. w Ustroniu Morskim w Ośrodku Polskiego Związku Niewidomych Leczniczo-Rehabilitacyjnym “Klimczok”.

Beneficjenci zadania uczestniczyli w wykładach i prelekcjach z czynności dnia codziennego, samoobsługi, poznali sprzęt codziennego użytku, medyczny dostosowany do osób niewidomych i słabowidzących. Uczyli się rozpoznawać monety, poznali zasady ułożenia ich w bilonówce.

Odbyła się także wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. O malowniczym  nadmorskim mieście oprowadzał przewodnik, który interesująco przekazywał wiedzę na temat historii i zabytków. Ta forma wypoczynku była wspólną lekcją orientacji przestrzennej na otwarty terenie.

Natomiast spacery promenadą, wzdłuż brzegu morza były formą rehabilitacji, rozwijania umiejętności pokonywania barier, nauką tolerancji i współpracy w grupie. W ramach rehabilitacji ruchowej odbywały się zajęcia na kompleksie  rekreacyjno-sportowym „HELIOS”.

Dodatkową atrakcją dla uczestników zadania było wykorzystywanie walorów klimatycznych czyli talassoterapia.

Wyjazd Członków Koła był znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa.You may also like...