Działania stale realizowane przez Okręg Dolnośląski PZN

Okręg Dolnośląski PZN stale realizuje następujące działania:

– punkt konsultacyjny,
– doradztwo rehabilitacyjne,
– doradztwo psychologiczne,
– doradztwo prawne,
– nowe technologie – tyfloinformatyka,
– orientacja przestrzenna,
– czynności dnia codziennego,

Jednoczenie przypominamy, że w listopadzie 2016 r. złożyliśmy projekt do PFRON pt. „Przez informację i rehabilitację do samodzielności niewidomego” i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. W przypadku otrzymania dofinansowania, wyżej wymienione działania będą realizowane w ramach tego projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są sukcesywnie. O zakwalifikowaniu do konkretnych działań decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość zapewnienia instruktora.

Bliższe informacje będą udzielane w biurze Zarządu Okręgu

Tel. /071/ 321-32-02

Serdecznie zapraszamy

 

logo PFRON


You may also like...