Plan pracy Koła PZN w Jeleniej Górze na 2017r.

Plan pracy Koła PZN w Jeleniej Górze na 2017r.

Lp.  

Zadania

Termin
1 Przygotowanie Planu Pracy na 2017 r.

Przygotowanie Preliminarza na 2017 r.

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Okręgowe spotkanie opłatkowe we Wrocławiu

Powiatowe spotkanie opłatkowe w Jeleniej Górze

Gminne spotkanie opłatkowe w Mysłakowicach

Posiedzenie Zarządu Koła

Styczeń
2 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Walentynki

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Skarbowego

Luty
 

3

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Dzień Kobiet

Posiedzenia Zarządu Koła

Marzec
4 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Spotkanie wielkanocne dla Członków Koła

Wyjazd do Ustronia Morskiego-7 dni  (29.04.2017 r.- 06.05.2017 r.)

pełny koszt pobytu 560,00 zł- wyjazd pełnopłatny

Kwiecień
5 Obchody 3-go Maja

Kręgle

Całodniowa wycieczka do Minieurolandu w Kłodzku

Projekt z Turystyki i Sportu – oferta konkursowa – realizacja zadania uzależniona  od dofinansowania  UM

Posiedzenia Zarządu Koła

Maj
6 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Dzień Dziecka

Wycieczka do ZAKOPANEGO – realizacja zadania uzależniona     od dofinansowania  z  MOPS i PCPR

Spotkanie dla nowo przyjętych Członków Koła

Czerwiec
7 Weryfikacja rejestru Członków Koła

Kręgle

Wycieczka z cyklu “Poznajemy okolice …”

Posiedzenie Zarządu Koła

 

Lipiec

8 Dzień Seniora

Kręgle

Wycieczka z cyklu “Poznajemy okolice …”

Sierpień
  9 Pielgrzymka do Krzeszowa

Kręgle

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Realizacja zadania Spartakiada –sportowo-rehabilitacyjna – realizacja zadania uzależniona od dofinansowania MOPS

Przerwa urlopowa

Posiedzenia Zarządu Koła

Wrzesień
10 Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Kręgle

Wyjazd do Ustronia Morskiego  od 01.10.2017 -09.10.2016 r.-realizacja zadania uzależniona od dofinansowania MOPS dla osób zamieszkałych w mieście

„Międzynarodowy Dzień Białej Laski”

Październik
11 Kręgle

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Obchody Dnia Niepodległości

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań na 2018 r.

Spotkanie dla nowo przyjętych Członków Koła

Listopad
12 Kręgle

Spotkanie z p. Agnieszką Smolińską

Św. Mikołaj dla podopiecznych dzieci

„Spotkanie Opłatkowe” dla Członków Koła

Posiedzenia Zarządu Koła

Grudzień

Obowiązują zapisy chętnych na w/w zadania telefonicznie –
TEL 75 75 249  31
TEL KOM. 699 970 985

lub osobiście w Biurze Zarządu Koła.

 

Biuro czynne  jest we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 13:00
pierwszy czwartek miesiąca w godz. 13:00 – 17:00

Świetlica czynna jest we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 13:00
pierwszy czwartek miesiąca w godz. 13:00 – 17:00

Skład Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze:

 1. Iwona Tymiuk – Prezes ZK
 2. Tomasz Żylewicz – Wiceprezes ZK
 3. Andrzej Leśniak – Sekretarz ZK
 4. Janusz Kaczorowski- Skarbnik ZK
 5. Anna Jaworska – Członek ZK
 6. Piotr Chwedczuk – Członek ZK
 7. Artur Świastak –Członek ZK

Zadania Zarządu Koła prowadzone przez cały rok:

 • Przyjmowanie nowych Członków;
 • Pisanie ofert konkursowych i wniosków;
 • Poszukiwanie sponsorów;
 • Informowanie członków o dotacjach, ulgach i uprawnieniach;
 • Przyjmowanie składek członkowskich;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Okręg Dolnośląski PZN

Realizujemy  bezpłatnie recepty na soczewki okularowe po roku przynależności do Stowarzyszenia   – raz   na   dwa  lata.


You may also like...