Zapraszamy na Kręgle

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zaprasza do wspólnej rywalizacji sportowej – kręgle.    Spotkanie  sportowe  odbędzie  się  w  dniach:

  • 18.01.2017 r.
  • 25.01.2017 r.

o godzinie 16:00 w kręgielni – Bowling Centrum przy ulicy Jana III Sobieskiego 23  w  Jeleniej  Górze.

Wymagana jest obuwie zmienne. Koszty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Bliższe informacje w biurze Zarządu Koła.


You may also like...