Aktywny Samorząd 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą m.in. formy wsparcia:

Moduł I:

 

  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

  1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
  2.  Modułu II:
    • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

Więcej informacji na stronie PFRON: Wyświetl więcej informacje o Aktywnym Samorządzie w 2017r.

 

 


You may also like...