REALIZACJA ZADANIA PT. „SPARTAKIADA SPORTOWO-REHABILITACYJNA”

W dniach 15-17 września 2017 r. Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zrealizował zadanie pt. „Spartakiada sportowo-rehabilitacyjna” dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ze środków PFRON. Zawody rozpoczęły się konkurencją w bowlingu. Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy. Każda grupa rozegra jedną rundę, rywalizują między sobą o strącenie jak największej ilości pin, zdobywając tym samym określoną ilość punktów. Dwie osoby, która osiągnęły największą ilość punktów przechodziły do następnego etapu gry. Zwycięzcami tej konkurencji zostali Rozalia Duda i Leszek Chorążyczewski. Następnie udaliśmy się do Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego „HOTTUR” w Borowiach. Tutaj odbyły się  pozostałe konkurencje sportowe dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, tj. piłka nożna, slalom z przeszkodami, rzut ringiem, zawody samochodowe, bieg na orientację oraz zwody w Nording Walkig. Rozgrywki sportowe organizowane były w celu podwyższenia sprawności fizycznej i psychoruchowej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Poprzez udział w zawodach beneficjenci zadania pozbyli się fobii i kompleksów związanych ze swoją niepełnosprawnością, nauczyli się pokonywać bariery architektoniczne w przestrzeni otwartej i zamkniętej. Udział w zawodach sprzyjał zwalczaniu negatywnych skutków stresu spowodowanych niepełnosprawnością wzrokową, wpłynął na zrelaksowanie, wyciszenie trudnych emocji a przede wszystkim poprawił ogólną sprawność psychofizyczną, tym samym  czynny udział  w zawodach aktywnie wpłynął na ogólną kondycję. Zadanie sprzyjało także wychodzeniu osób niepełnosprawnych wzrokowo ze społecznej izolacji. Spartakiada sportowo-rehabilitacyjna aktywizowała osoby w dysfunkcją narządu wzroku, sprzyjała nawiązaniu kontaktów, niwelując tym samym poczucie osamotnienia. Każdy z uczestników zadania otrzymał za czynny udział dyplom i upominek. A pierwsze trzy miejsca wśród kobiet i mężczyzn zostały uhonorowane nagrodą rzeczową, dyplomem i pucharem.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

pfron_newlogo_pzn_jelenia_gora


You may also like...