Ulgi komunikacyjne bez zmian

Z informacji jakie otrzymaliśmy z Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN pragniemy Państwu przekazać, że prawdopodobnie zostanie przesunięty termin wejścia w życia wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że w przyszłym roku będziemy mogli korzystać z ulg na dotychczasowych zasadach.

Oto mail z Centrum Rehabilitacji jaki wpłynął do nas:

Witam,

Informujemy o kolejnym przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Przypomnę, że po licznych protestach – między innymi naszej organizacji niekorzystne zmiany, które miały wejść w życie od 2017 roku zostały odroczone o kolejny rok. Jednocześnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa powstał specjalny zespół, którego celem było wypracowania rozwiązań zapewniających udzielanie dopłat wszystkim przedsiębiorstwom transportowym (kolejowym i autobusowym)  honorującym bilety ulgowe dla osób z dysfunkcją wzroku.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, skierowaliśmy pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o udzielenie informacji na temat efektu prac wspomnianego zespołu oraz czy w roku 2018 dopłaty do biletów ulgowych dla firm transportowych zostaną zachowane na dotychczasowych zasadach.

W odpowiedzi przekazano nam, że Zespół do spraw opracowania projektu ustawy przedstawił swoją propozycję nowelizacji. Obecnie znajduje się ona na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

W odpowiedzi Ministerstwa czytamy: “Istotą rozwiązań zawartych w przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekcie ustawy jest zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju poprzez eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub nie zaspokaja lokalnych potrzeb mieszkańców. Istotnym rozwiązaniem proponowanym przez resort infrastruktury i budownictwa z punktu widzenia pasażerów, jest utrzymanie dopłat dla wszystkich przewoźników z tytułu honorowania biletów ulgowych, tak, aby z przejazdów z ulgą ustawową mogli korzystać wszyscy obywatele uprawnieni do nich na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) .”

Ponadto wskazano, że w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, zostało zaproponowane przesunięcie terminu wejścia w życie wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Oznacza to, że również w przyszłym roku honorowanie ulg komunikacyjnych dla osób niewidomych będzie realizowane na obecnie obowiązujących zasadach.

Mamy nadzieję, że rozwiązania przygotowane przez resort infrastruktury będą zgodne z oczekiwaniami naszego środowiska.
Elżbieta Oleksiak
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych

Krzysztof Wiśniewski
prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN, Centrum Rehabilitacji”


You may also like...