SPOTKANIE DLA NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW KOŁA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował, zgodnie z planem pracy na 2018 r. spotkanie dla nowo przyjętych Członków Koła. Zostało wysłanych 40 zaproszeń. Spotkanie odbyło się w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze w dniu 02.03.2018 r. o godzinie 12:00. Rozpoczęła je Prezes, Iwona Tymiuk, witając przybyłych, następnie oddała głos przedstawicielowi  firmy  ALTIX z Wrocławia.  Pan  Marcin  przedstawił  sprzęt  codziennego  użytku, rehabilitacyjnym dostosowany dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, poinformował również o formach dofinansowania do zakupu specjalistycznego sprzętu. W dalszej części spotkania Prezes Koła omówiła: struktury organizacyjne Stowarzyszenia, ulgi i uprawnienia, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym wzrokowo, szkolenia. Przedstawiła również zadania, jakie będą realizowane do końca roku i zachęciła do czynnego uczestnictwa w życiu Koła. W spotkaniu uczestniczyły również osoby, które były zainteresowane sprzętem oferowanym przez zaproszoną firmę.You may also like...