Konkurs o brajlu

Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 12. edycji Onkyo World Braille Essay Contest.

Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 roku, aby promować korzystanie z alfabetu Braille’a – kluczowego dla osób niewidomych narzędzia w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego uczestniczenie w życiu społecznym. Fundatorami atrakcyjnych nagród w konkursie są firma ONKYO oraz brajlowskie wydanie japońskiego dziennika „Mainichi”.
W tym miejscu przypominamy, że w 10. edycji konkursu Pani Teresa Dederko zdobyła pierwszą nagrodę za swoją pracę pt. „Widzę palcami”.

Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

  • „Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym, itp.”
  • „Jak żyć z brajlem”
  • „Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”
  • „Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”
  • „Zalety i wady pisma Braile’a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną”
  • ”Brajl w sztuce i muzyce”

Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków i kreatywności w swoich pracach.

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu).
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 r. życia oraz osoby powyżej 25 roku życia.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swoich prac w ciągu trzech lat od jej przyznania. Prace nadesłane w poprzednich latach nie mogą być ponownie zgłaszane.

Zgłaszane teksty mogą być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace napisane po polsku powinny mieć od 800 i nie przekraczać 1000 słów (z tolerancją do 10%). W wyjątkowych wypadkach prace krótsze niż 800 słów mogą być brane pod uwagę.

Zgłoszenia:

Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres prezes@pzn.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2018 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.
Nadesłana praca, wyłącznie w formie elektronicznej powinna przed tytułem zawierać:

  • imię i nazwisko autora, płeć, wiek;
  • kraj;
  • nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych);
  • liczbę słów tekstu napisanego w języku ojczystym.

Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje
Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację swojego wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia: najlepsza praca – 2000 USD, druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD, druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 r. życia – 1000 USD, trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.

Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org

/źródło: BIP nr 9 (176), maj 2018


You may also like...